اس ام اس خنده دار

نگار ۹۰% از خستگی آدم تو جورابشه !
این جورابو که در میاری راحت میشی

چقدر زیادی !
آنقدر که نمیتوان “تو” را خیال کرد !

به خودم افتخار میکنم که کم اثرترین ماده مخدر هستم !
به چشم خودم دیدم یکی که معتاد من شده بود مثل آب خوردن ترکم کرد

نه به دیروزهایی که بودی فکر می کنم
و نه به فرداهایی که “شاید” بیایی …
می خواهم امروز را زندگی کنم
خواستی باش ، نخواستی نباش

دنبال یه شرکت حمل و نقل معتبر می گردم که مرده شور اوقات فراغتمو ببره

/ 0 نظر / 26 بازدید