اس ام اس فاز سنگین

لحظه لحظه های زندگی را سپری می کنیم تا به خوشبختی برسیم ، غافل از اینکه خوشبختی در همان لحظاتی بود که سپری شد . (دکتر شریعتی)

من به پایان می نگرم ، به آن پایان خالی بی پایانی که دست هایش را از شقیقه بر میدارد و با انگشت سبابه آرام می گوید : هیس ! وقت خواب است .

اگر بسویت این چنین دویده ام ، به عشق عاشقم نه بر وصال تو ، به ظلمت شبان بی فروغ من ، خیال عشق خوشتر از خیال تو . (فروغ فرخزاد)

همیشه دور بودن به معنای فراموش کردن نیست ، گاهی فرصتی است برای دلتنگی .

نامه رسان نامه ی من دیر شد ، کودک ولگرد فلک پیر شد ، نامه ی ما را نکند باد برد ، یا که فرستنده اش از یاد برد ، یا دگری بر دگری داد برد ، صید شد اندر ره و صیاد برد .

بهتر از جمله “دوستت دارم” جمله “بهت اعتماد دارمه”
هر کسی میتونه هر کی رو دوست داشته باشه …
ولی به هر کسی نمیشه اعتماد کرد !

عشق همیشگی است این ما هستیم که ناپایداریم ، عشق متعهد است مردم عهد شکن ، عشق همیشه قابل اعتماد است اما مردم نیستند . (لئوبوسکالیا)

به خود راست بگو ، آنگاه توان دروغ گفتن به هیچ کس را نخواهی داشت . (شکسپیر)

تو به نقش قهوه اعتقاد داری ، به پیش بینی ، به بازی های بزرگ و من فقط به چشمهایت .

/ 0 نظر / 26 بازدید