جملات عاشقانه ی باحال

محبت نه حساب است که فراموش شود ، نه چراغ است که خاموش شود ، بیادتم . در پناه حضور سبز تو ، طوفان غم ، مرا جا می گذارد ، در کنارت ژرفای آرامش را احساس می کنم و بی تو سیل بی رحم تنهایی مجالم نمی دهد . انسان موفق کسی است که در تاریکی دنبال شمع بگردد نه اینکه منتظر بشیند تا صبح شود . آنان که ز ما دور ولی در دل و جانند ، بسیار گرامی تر از آنند که بدانند . وقتی زندگی صد دلیل برای گریه کردن به شما می دهد ، هزار دلیل برای خندیدن به آن نشان دهید . گریستن خوب نیست مگر بشود جوری گریست که چشم ها نفهمند .عاشقانه آنکه می خواهد روزی پریدن آموزد ، نخست می باید ایستادن ، راه رفتن ، دویدن و بالارفتن آموزد ، پرواز را با پرواز آغاز نمی کنند .

/ 0 نظر / 26 بازدید