متن های زیبا

میخوام خدمت آقا پسرایی که فقط خوشکلی دخترا براشون مهمه بگم که :ظاهر زیبا فقط چند سال دوام میاره، اما شخصیت زیبا یک عمر...

هیچوقت نفهمیدم چرا؟ ¿
درست همان کسی که فکر میکنی با همه فرق دارد...
یکروز مثل همه تنهایت میگذارد...

وقتی میبینم همه حرص پول جمع کردن دارن شک میکنم به صداقت همکلاسیام که همه یک صدا گفتند علم
وقتی معلم با تردید پرسید علم بهتره یا ثروت؟

گاهی وقتا به جای خاموشی در جواب ابلهان، باید یه مشت بخوابونی زیر چشمش!
چون آدمی که ابله باشه، معنی اون سکوت رو هم نمیفهمه....

آنقدر عاشقانه زندگی کن
که اگر روزی
رازهایت فاش شد
بغض دنیا بترکد...!

ما به دنیا آمده ایم که زندگی کنیم تا قیمت پیدا کنیم نه به هر قیمتی زندگی کنیم

پیروزی ان نیست که هرگز شکست نخوری. بلکه ان است که بعد از هر شکست خوردن بایستی و مقابله کنی.

خیلیا هستن که “طالبتن”
اما فقط بعضیا ” لایقتن”
حواست باشه با کی گرم میگیری!

پریشان سایه ای آشفنه آهنگ
ز مغزم میتراود گیج و گمراه
چون روح خوابگردی مات و مدهوش
که بی سامان به ره افتد شبانگاه
درون سینه ام دردیست خونبار
که همچون گریه میگیرد گلویم
غمی آشفته دردی گریه آلود
نمیدانم چه میخواهم بگویم

از روزگار پرسیدم با آنهایی که با زندگی و احساساتم بازی کردند چه کنم؟
گفت آنها را به من واگذار کن که چرخ روزگار، بالا و پایین بسیار دارد...

/ 0 نظر / 24 بازدید