خرید شارژ

شبی پرسیدمش با بیقراری ، به غیر از من کسی را دوست داری ؟ دو چشمش اشک شد از شرمساری ، میان گریه هایش گفت : آری ! مهربانی را اگر قسمت کنیم من یقین دارم به ما هم میرسد ، آدمی گر ایستد بر بام عشق دستهایش تا خدا هم میرسد . عشق است در فال همه ، جز من که دارم واهمه . بودنت یک جور ، نبودنت یک جور ، در این دنیای جور وا جور ، دوست دارم بد جور . از اتاق خاطراتم بوی حلوا بلند شده است آرام فاتحه ای بخوان … شاید خدا گذشته ام را بیامرزد … ! دادگاه عشق دادگاه بی عدالتی است که انسان را به خاطر دوست داشتن محکوم می کند . به وفا نمودن خود ز جفات باز دارم ، به جفا نمودن تو ز وفات برنگردم .خرید شارژ همراه اول بنویس با خط الماس رو تن نازک شیشه ، که بدون نور چشمات شب من سحر نمیشه .ماه من ، گاهی میرنجانمت ،ببخش ، کسوف تقدیر است . در خوشبختی دوستانمان ما را می شناسند ، در بدبختی ما دشمنانمان را می شناسیم .

/ 0 نظر / 22 بازدید